Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

<< < 1   2   3   4   5   6  .... > >>

Została uruchomiona strona internetowa Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego (MAB). Program, realizowany przez Ośrodek KARTA, stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz osób prywatnych, które na Białorusi i poza nią zajmują się gromadzeniem źródeł historycznych oraz dokumentowaniem dziejów społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku.   Zdigitalizowane zasoby archiwalne zostały udostępnione w Bibliotece Cyfrowej...


W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (http://dlibra.karta.org.pl/dlibra) zostały udostępnione zdigitalizowane dokumenty źródłowe pochodzące ze zbiorów programu „Indeks Represjonowanych”. Program ten był realizowany przez KARTĘ w latach 1988-2013 i stawiał sobie za cel imienne udokumentowanie ofiar represji sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej.   Wśród zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dokumentujących represje sowieckie...


15 grudnia 2013 roku zakończono realizację projektu „Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.   Efektem końcowym projektu jest utworzona i przechowywana w Archiwum Ośrodka KARTA, niezwykle ciekawa i wartościowa pod względem informacyjnym, kolekcja trzystu dzienników....<< < 1   2   3   4   5   6  .... > >>
nota prawna | polityka prywatności
design & code: