Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

W Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (http://dlibra.karta.org.pl/dlibra) zostały udostępnione zdigitalizowane dokumenty źródłowe pochodzące ze zbiorów programu „Indeks Represjonowanych”. Program ten był realizowany przez KARTĘ w latach 1988-2013 i stawiał sobie za cel imienne udokumentowanie ofiar represji sowieckich na obywatelach II Rzeczypospolitej.

 

Wśród zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dokumentujących represje sowieckie na obywatelach II RP w latach 1939-56 znalazły się m.in.: Księga Główna Domu Dziecka w Gostyninie oraz Wykaz spraw prowadzonych przez organa NKWD Zachodniej Ukrainy i Białorusi.

 

Projekt digitalizacji archiwaliów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.