Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

30 października 2016 roku zakończono realizację zadania inwentaryzacji 69 jednostek archiwalnych, wchodzących w skład zbioru „Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych”, dofinansowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

 

Efektem końcowym projektu jest opracowanie 69 kolejnych tomów dzienników i ich zinwentaryzowanie w bazie archiwalnej OSA (Otwarty System Archiwalny). Zbiór dzienników, utworzony i przechowywany w Archiwum Ośrodka KARTA, to niezwykle ciekawa i wartościowa pod względem informacyjnym kolekcja, licząca obecnie 472 jednostki archiwalne.  Gromadzi ona (w postaci oryginałów i kopii cyfrowych) świadectwa zarówno osób zupełnie nieznanych, jak i takich, które zapisały się na trwałe w dwudziestowiecznej kulturze polskiej.

 

Poniżej prezentujemy katalog kolekcji „Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych”. Znajdują się w nim informacje na temat każdego dziennika: autor, tytuł, forma i ilość stron, sygnatura AOK oraz krótkie streszczenie i wykaz haseł problemowych oraz inwentarz 69 j.a. kolekcji, opracowanych w ramach przyznanego przez NDAP dofinansowania oraz opracowanych w bazie archiwalnej OSA.

 

Z dziennikami można zapoznać się w czytelni Ośrodka KARTA od poniedziałku do środy w godz. 9.30-16.30. Zapraszamy!

 

 

Katalog zbioru: Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych

 

 

Inwentarz zbioru: Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych