Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

30 października 2016 roku zakończono realizację zadania inwentaryzacji 647 j.a. wspomnień z zasobu Archiwum Opozycji oraz pełnego opracowania 250 z nich. Zadanie dofinansowała Naczeln Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

Efektem końcowym projektu jest inwentarz elektroniczny kolekcji zawierający dokładny opis 250 opracowanych j.a. oraz wykaz wszystkich 647 j.a. wraz z podaniem: imienia i nazwiska autora, tytułu wspomnienia, daty powstania, opisu zewnętrznego materiału archiwalnego, liczby dokumemtów i stron oraz opisu treści wspomnień. Zbiór wspomnień, utworzony i przechowywany w Archiwum Ośrodka KARTA, to cenna kolekcja opisująca znane i ważne z punktu widzenia historii kraju wydarzenia polityczne i kulturalne, ale przede wszystkim przedstawiająca losy jednostki na tle dziejów państwa.

 

Poniżej prezentujemy inwentarz zbioru wspomnień Archiwum Opozycji, z którymi można zapoznać się w czytelni Ośrodka KARTA od poniedziałku do środy w godz. 9.30-16.30. Zapraszamy!

 

Inwentarz wspomnień z zasobu Archiwum Opozycji