Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

Archiwum Ośrodka KARTA od początku swojego istnienia gromadzi i przechowuje wydawnictwa drugiego obiegu. Rok 2012 poświecamy na dopełnienie zbioru podstawowego, z którego rocznie korzysta kilkuset czytelników. Zależy nam na jak pełniejszym uzupełnieniu posiadanych tytułów książek i czasopism wydawanych poza cenzurą w latach 1976-89. Zwracamy się do wszystkich, którzy w swoich prywatnych zbiorach posiadają wspomniane wydawnictwa, z prośbą o przekazywanie ich do Archiwum Ośrodka KARTA, gdzie zostaną profesjonalnie opracowane, zdigitalizowane i zabezpieczone. Jeśli posiadają Państwo dublety wydawnictw drugoobiegowych, istnieje możliwość wymiany na dublety będące w posiadaniu AOK. Prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 502 505 877, 22 848 07 12 oraz pod adresem mailowym archiwum@karta.org.pl.