Pogotowie Archiwalne – projekt Fundacji Ośrodka KARTA – zbiera wszelkie sygnały z całej Polski dotyczące zagrożonych zbiorów archiwalnych: prywatnych, środowiskowych, o nieznanym pochodzeniu – związanych z okresem do 1989 roku.


(+48-22) 848 07 12              (+48) 0-502 505 877

pogotowie@karta.org.pl

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

Dzienniki poszukiwane!

 

Fundacja Ośrodka KARTA uruchamia projekt powołania do życia kolekcji „Dzienniki pisane po polsku w XX wieku. Historia minionego stulecia w świetle unikatowych źródeł historycznych”.

 

Ośrodek KARTA zajmuje się dokumentacją i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej. Od 2001 roku jest zaangażowany w działania na rzecz ratowania i upowszechniania unikalnych zbiorów archiwalnych w ramach ruchu archiwów społecznych.

 

Wiele nigdy nieodkrytych bezcennych pamiątek ulega zniszczeniu bądź zapomnieniu; wśród nich są także dzienniki, które stanowią szczególnie cenne źródło poznawania historii najnowszej, bezpośredni głos epoki, niezastąpiony zapis stanu świadomości i mentalności.

 

Celem projektu jest odnalezienie oryginalnych dzienników zapisujących historię całego XX wieku, pozostających w zbiorach prywatnych. W Ośrodku KARTA dzienniki zostaną nie tylko zgromadzone i zabezpieczone (w postaci oryginału lub kopii), ale przede wszystkim udostępnione jak najszerszemu gronu odbiorców. Wydzielony i opracowany zbiór, zaopatrzony w elektroniczny katalog, będzie cennym źródłem wiedzy o życiu i ludziach XX wieku.

 

Zwracamy się z prośbą o podzielenie się własnym lub przechowywanym w rodzinnych zbiorach dziennikiem. Zależy nam zarówno na oryginałach, jak i kopiach – papierowych lub cyfrowych. Prosimy o kontakt tych, którzy chcieliby wesprzeć nasz projekt.

 

Kontakt:

Monika Lipka

tel. 022 848 07 12

e-mail: m.lipka@karta.org.pl

 

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.